logo Biovena ActavisO hurtowni Ogólne warunki
sprzedaży
Ogólne warunki
sprzedaży - produkty szpitalne
Ogólne warunki sprzedaży - poza
rynkiem farmaceutycznym
CennikProdukty onkologiczne
– dostępność
ReklamacjeKontakt


Działalność Biovena Pharma opiera się przede wszystkim na sprzedaży i dystrybucji leków Grupy Actavis na terenie Polski. Obie spółki realizują wspólny cel jakim jest dostarczanie w przystępnych cenach wysokiej jakości leków odtwórczych.Biovena Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000024079, NIP: 951-19-75-339, Regon: 016313070 Wysokość kapitału zakładowego 3 000 000,00 zł

Biuro:
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
tel. +48 22 512 29 00
fax. +48 22 512 29 97
e-mal: biuro@actavis.com
logo Biovena Actavis  
Hurtownia:
ul. Stefana Batorego 1
05-870 Błonie
tel. +48 22 868 01 17
e-mal: zamowienia@biovena.pl